path

Examen de disertație - iulie, septembrie 2017 și februarie 2018

Facultatea de Științe Economice

Universitatea Rommâno-Germană din Sibiu organizează exemene de disertație la Facultatea de Științe Economice în luna iulie a.c. la următoarele programele de studii:

- Managementul organizațiilor

- Managementul strategic al resurselor umane

 

Perioada de înscriere: -

Managementul organizațiilor

Susținerea lucrării*: -

Managementul strategic al resurselor umane

Susținerea lucrării*: -

--

* conform programărilor care vor fi afişate pe săli

 

Masteratele sunt acreditate prin Ordinul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului nr. 4644/30.06.2008 privind completarea și modificarea Ordinului M.E.C.T. nr. 3628/31.03.2008 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de A.R.A.C.I.S.

Admiterea la masterat se organizează în baza Ordinului Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului și Sportului nr. 5224/30.08.2011, publicat în Monitorul Oficial al României partea I, nr. 617 bis/31.08.2011 - anexa 2, pagina 76.

(http://www.monitoruloficial.ro/RO/article--e-Monitor--339.html)

© 2015 U.R.G. Sibiu | Toate drepturile rezervate| Termeni și condiții