path

Examen de licență - iulie, septembrie 2017 și februarie 2018

 

Universitatea Rommâno-Germană din Sibiu organizează exemene de licență la Facultatea de Științe Economice în luna septembrie a.c. la următoarele programele de studii: Economia comerțului, turismului serviciilor și managementul calității, Contabilitate și informatică de gestiune și Management.

Universitatea Rommâno-Germană din Sibiu organizează exemene de licență la Facultatea de Drept și Științe Administrative în luna septembrie a.c. la programul de studii Drept.

Facultatea de Științe Economice

Programele de studii: Economia comerțului, turismului serviciilor și managementul calității, și Management

- 26 februarie 2018, ora 10, proba scrisă de verificare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate.

- 28 februarie 2018, ora 9, proba orală de susținere a lucrării de licență.

Programul de studii: Contabilitate și informatică de gestiune

- 26 februarie 2018, ora 10, proba scrisă de verificare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate.

- 28 februarie 2018, ora 16, proba orală de susținere a lucrării de licență.

Facultatea de Drept și Științe Administrative

Programul de studii: Drept

- 12 februarie 2018, ora 9:30, proba scrisă de verificare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate.

- 14 februarie 2018, ora 10, proba orală de susținere a lucrării de licență.

 


Examenul de licenţă se organizează şi se desfăşoară potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011 – Legea educaţiei naţionale, Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4033/2011 şi a Metodologiei de desfășurare a examenului de licență, aprobată de Senatul Universităţii Româno-Germane din Sibiu.
Studiile la specializările acreditate din cadrul Universităţii Româno-Germane din Sibiu se încheie cu examenul de licenţă.
Universitatea Româno-Germană din Sibiu, instituţie de învăţământ superior acreditată, este instituţie organizatoare a examenului de licenţă pentru absolvenţii proprii ai specializărilor acreditate şi pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior de stat sau particulare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, în condiţiile legii.

Conform Ordinului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3271/14.02.2002, examenul de licenţă constă din două probe:

Proba 1. Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate.

Proba 2. Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă.

Consiliile facultăţilor au hotărât ca, în sesiunile iulie, septembrie 2017 şi februarie 2018, proba 1 să se desfăşoare sub forma unui test grilă, iar pentru pregătirea acesteia a fost elaborată o lucrare cu  teste tip grilă.

Testele tip grilă pot fi trimise prin e-mail la cerere.

 

© 2015 U.R.G. Sibiu | Toate drepturile rezervate| Termeni și condiții