path

Alegeri U.R.G.S.

Documente

Candidați pentru funcția de rector:

Numirea prorectorului, selectarea decanilor, confirmarea/reconfirmarea directorului general administrativ - 01.04-15.05.2016

Rectorul nominalizează prorectorul şi îl numeşte în funcţie după obţinerea avizului în Senatul universitar. Rectorul stabileşte data în care va avea loc selecţia decanilor. Candidaţii pentru funcţia de decan se înscriu cu minimum 15 zile înainte de data stabilită pentru concurs. Consiliul facultăţii va aviza minimum 2 candidaţi la funcţia de decan, în intervalul cuprins între data limită de depunere a candidaturilor şi data stabilită pentru concurs. Rezultatul concursului se validează în Senatul universitar.

Alegeri la nivelul universităţii pentru desemnarea rectorului - 18.02.2016

Data de desfăşurare a alegerilor se stabileşte de Senatul universitar.

Până în 29.01.2016 se depun candidaturile pentru alegerea rectorului. (HS_2_18.01.2016)

În 18.02.2016 vor avea loc alegerile la nivelul universității pentru desemnarea rectorului. (HS_19_02.02.2016)

Alegeri la nivelul universităţii - 02-18.12.2015

Se aleg membrii Senatului universitar. Data de desfăşurare a alegeri lor se stabileşte în Senatul universitar. Candidaţii pentru calitatea de membru în Senatul universitar îşi vor depune candidaturile cu minimum 7 zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea alegerilor.

În perioada 21-22.12.2015 se validează alegerile pentru Senatul Universitar și se alege președintele Senatului universitar.

Alegeri la nivelul facultăţilor - 01-23.10.2015

Se aleg membrii consiliilor facultăţilor. Data de desfăşurare a alegerilor se stabileşte de Consiliul facultăţii. Candidaţii pentru calitatea de membru în Consiliul facultăţii îşi vor depune candidaturile cu minimum 7 zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea alegerilor.

Alegeri la nivelul departamentelor - 07-30.09.2015

Se aleg directorii departamentelor şi membrii consiliilor departamentelor, în aceeaşi şedinţă de alegeri. Data de desfăşurare a şedinţei de alegeri se stabileşte de Consiliul departamentului. Candidaţii pentru funcţia de director de departament şi de membru în Consiliul departamentului îşi vor depune candidaturile cu minimum 7 zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea alegerilor.

Referendum

Referendumul se organizează şi se desfăşoară potrivit prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, Ordinului M.E.C.Ş. nr. 3751/2015 și Metodologiei privind organizarea referendumului, aprobată de Senatul Universităţii Româno-Germane din Sibiu.

 

© 2015 U.R.G. Sibiu | Toate drepturile rezervate| Termeni și condiții