path

„Studenții în dialog pentru comunitate” – un proiect SMART pentru mediul educațional sibian

21-23 noiembrie 2013

Universitatea Româno-Germană din Sibiu a organizat în perioada 21-23 noiembrie 2013 proiectul Studenții în dialog pentru comunitate, acțiunecofinanțată de Consiliul Local Sibiu prin Primăria și Casa de Cultură a Municipiului Sibiu, proiect înscris pe Agenda Culturale Sibiu Smart 2013.

Proiectul cultural destinat elevilor și studenților sibieni a urmărit facilitarea unor întâlniri și discuții față-în-față între studenții și liceenii sibieni, pe de o parte, și specialiști ai pieței muncii – cadre didactice, reprezentanți ai administrației publice locale, oameni de afaceri etc., pe de altă parte. Scopul acestor întâlniri a fost de a identifica și propune soluții la diverse probleme cu care se confruntă sistemul de învățământ românesc, de a prezenta modele comparative ale unor sisteme de învățământ (din țări precum Franța, Republica Moldova și România) și de a oferi exemple de bune practici în domeniul educației.

Agenda proiectului a cuprins trei activități, respectiv:

 • Dezbaterea cu tema Provocările învățământului superior românesc;
 • Masa rotundă cu tema Sisteme de învățământ comparate: Franța – Republica Moldova – România;
 • Prezentarea de Postere cu tema Provocările Strategiei Europa 2020 în România.

În data de 21 noiembrie 2013 a avut loc deschiderea oficială a proiectului „Studenții în dialog pentru comunitate”, proiect înscris pe Agenda Culturală Sibiu SMART 2013 și destinat elevilor și studenților sibieni.

Dezbaterea cu tema Provocările învățământului superior românesc, organizată în data de 21 noiembrie 2013, a cuprins discuții cu privire la învățământul superior românesc, care s-au concentrat în jurul a câtorva aspecte considerate a fi extrem de importante pentru mediul educațional, acestea fiind legate de:

 • Legea nr. 1/2011 – legea educației naționale;
 • modalitatea de admitere în mediul universitar;
 • finanțarea în învățământul superior;
 • programul Erasmus;
 • racordarea programelor de studii universitare de licență și masterat la nevoile de pe piața muncii;
 • căutarea, respectiv găsirea unui loc de muncă după finalizarea studiilor;
 • implicarea studenților în diverse acțiuni sociale și de voluntariat etc.

Întâlnirea a reunit studenți, reprezentanți ai instituțiilor de învățământ universitar din Sibiu: Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, Universitatea Româno-Germană din Sibiu, directori și cadre didactice din cadrul liceelor din Sibiu, Inspectoratul Școlar al județului Sibiu, reprezentanți ai administrației publice locale, membrii ai societății  civile.

În perioada 22-23 noiembrie 2013, a avut loc Prezentarea de Postere cu tema Provocările Strategiei Europa 2020 în România. Această acțiune s-a realizat cu sprijinul și participarea elevilor și cadrelor didactice coordonatoare din cadrul unităților de învățământ preuniversitar din Sibiu.
Principalele teme propuse pentru Sesiunea de Postere au fost:

 • ocuparea forței de muncă – probleme și provocări;
 • mediul înconjurător – protecția mediului, reciclare, energie regenerabilă;
 • educație – reducerea abandonului școlar, promovabilitatea la examenul de bacalaureat, utilitatea disciplinelor studiate, alegerea programelor de studii universitare, voluntariat;
 • sărăcie și excluziune socială – combaterea discriminării, combaterea sărăciei, grupuri vulnerabile.

În cadrul acestei activități au participat mai multe echipe formate 1-4 elevi de liceu, care, sub îndrumarea cadrelor didactice, au realizat 12 postere ce au redat din propria perspectivă diverse aspecte cu privire la Strategia Europa 2020: educația, abandonul școlar, sărăcia, incluziunea socială, grupurile vulnerabile, ocuparea forței de muncă, protecția mediului înconjurător etc. Printre temele Posterelor prezentate la activitate s-au numărat: Natura = viață, Cu energia eoliană, O șansă pentru fiecare, Sărăcie etc.

La această acțiune au participat în total 27 de elevi de liceu, aflați sub coordonarea a 17 cadre didactice din cadrul:

 • Colegiului Agricol „Daniil Popovici Barcianu" Sibiu;
 • Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară „Terezianum” Sibiu;
 • Colegiului Tehnic „Independența” Sibiu;
 • Liceului Tehnologic Construcții și Arhitectură „Carol I” Sibiu;
 • Liceului Tehnologic „Henri Coandă” din Sibiu.

Participarea elevilor la Prezentarea de Postere s-a dorit a fi un prim contact al acestora cu viața de student, oferindu-le totodată oportunitatea de a face cunoștință cu ceea ce înseamnă cercetarea științifică la nivel universitar.

În data de 22 noiembrie 2013 a avut loc și Masa rotundă cu tema Sisteme de învățământ comparate: Franța – Republica Moldova – România.

În cadrul acestei activități, au fost invitați și au participat reprezentanți ai unor instituții de învățământ din Franța și Republica Moldova și s-au discutat aspecte privind învățământul românesc, francez și moldovean. De asemenea, au fost invitați la discuții reprezentanți ai instituțiilor de învățământ superior din Sibiu, ai Inspectoratului Școlar al județului Sibiu, dar și reprezentanți ai administrației publice locale și ai mediului de afaceri sibian.

Proiectul Studenții în dialog pentru comunitate s-a dorit a fi pe de-o parte un forum de discuții între mediul academic, mediul de afaceri, instituțiile publice și studenți, activitate derulată prin intermediul dezbaterilor publice, iar pe de altă parte s-a dorit implicarea elevilor din municipiul Sibiu în viața academică sibiană și creșterea gradului de interacțiune dintre elevi și studenți.

Prin acțiunile organizate și temele abordate în cadrul acestui proiect s-a realizat un dialog deschis și real între studenți, reprezentanți ai mediului universitar și ceilalți participanți, relevându-se aspecte cu privire la efectele, punctele forte și punctele slabe ale Legii Educației Naționale nr. 1/2011 și cu privire la învățământul superior românesc.

Prin atragerea elevilor sibieni în activitățile derulate s-a dorit creșterea gradului de implicare a acestora în activități la nivel universitar, crearea unui dialog cu aceștia, precum și creșterea gradului de conștientizare privind provocările Strategiei Europa 2020 asupra fiecăruia dintre noi.

De asemenea, prin organizarea mesei rotunde cu participarea invitaților din Franța și din Republica Moldova, precum și a reprezentanților mediului academic sibian, studenții au avut oportunitatea de a dezbate, observa și analiza cele trei sisteme de învățământ, accentul fiind pus cu precădere pe sistemul de învățământ superior, cu provocările acestuia, punctele forte, mobilitatea studențească, practica de specialitate, echivalarea și recunoașterea studiilor, implicarea studenților în comunitate etc.

Universitatea Româno-Germană din Sibiu își propune organizarea pe viitor a unor noi acțiuni similare cu impact pentru mediul educațional sibian, cu participarea studenților și implicarea elevilor de liceu.

Afiș
Program
Invitație
Galerie foto

© 2015 U.R.G. Sibiu | Toate drepturile rezervate| Termeni și condiții