path

Conferința Științifică Internațională a Universității Româno-Germane din Sibiu – ediția 2013

22-23 noiembrie 2013

Universitatea Româno-Germană din Sibiu a organizat în perioada 22-23 noiembrie 2013 cea de-a XIII-a ediție a Conferinței Științifice Internaționale a U.R.G.S. Ediția din acest an a reprezentat în același timp cea de-a II-a Conferință Științifică Internațională desfășurată în parteneriat cu Institutul Internațional de Management (IMI-NOVA) din Republica Moldova și cu Universitatea Paris 13 din Franța.

Tema Conferinței din acest an a fost „Provocări și răspunsuri în contextul Strategiei Europa 2020”. Conferința s-a dorit a fi un forum de discuții pentru a înțelege și interpreta prevederile și impactul Strategiei Europa 2020 asupra mediului economic, juridico-administrativ și social.
Discuțiile Conferinței din acest an au fost grupate în jurul a trei secțiuni:

 1. Științe Economice și Management;
 2. Drept și științe administrative;
 3. Științe Socio-Umane.

Strategia Europa 2020 are drept scop promovarea unei economii competitive și eficiente (din punct de vedere al utilizării resurselor), propunând un model de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, capabil să conducă la soluționarea deficiențelor cu care se confruntă economia de piață europeană.

Conferința, desfășurată sub genericul „Provocări și răspunsuri în contextul Strategiei Europa 2020”, s-a constituit într-un forum de discuții cu privire la prevederile și impactul Strategiei Europa 2020 asupra mediului economic, juridico-administrativși social, aceasta fiind apreciată drept o temă de maximă actualitate.

În cadrul Conferinței Științifice Internaționale – ediția 2013 au participat studenți, reprezentanți ai mediului academic local, regional, național și internațional, precum și reprezentanți ai administrației publice locale sibiane.

Evenimentul a fost deschis în data de 22 noiembrie 2013 de rectorul Universității Româno-Germane din Sibiu, prof.univ.dr. Gheorghe Bichicean și de președintele Consiliului Științific al Universității, prof.univ.dr. Constantin Teleșpan.

În continuare, au luat cuvântul în plen:

 • Prof. hab. Valentin Răilean, Ph.D. – International Management Institute (IMI-NOVA) of Moldova;
 • Assoc. Prof. Oleg Curbatov, Ph.D. – University Institute of Technology of Saint-Denis – Université Paris 13, France;
 • Col. Prof. Alexandru RIZESCU, Ph.D. – The School of Application for Fighting Support Units Gen. Eremia Grigorescu;
 • Prof. Gheorghe Bichicean Ph.D. – Romanian-German University of Sibiu.

În cadrul acestui eveniment, a avut loc ceremonia de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa domnului prof.univ.dr.acad. Valentin Răilean, rector al Institutului Internațional de Management (IMI-NOVA) din Republica Moldova. Acordarea acestui titlu onorific de către Senatul universitar a reprezentat o recunoaștere a îndelungatei sale activități științifice și de cercetare. Ceremonia de acordare a acestui titlu onorific a avut loc în data de 22 noiembrie 2013, de la orele 12:00, la sediul Universității din Piața Aurel Vlaicu, nr. 11, în Auditorium „Antonie Iorgovan”.

În continuare, a avut loc prezentarea lucrărilor pe secțiuni, în cadrul Facultății de Drept și Științe Administrative și în cadrul Facultății de Științe Economice. La dezbateri au participat, de asemenea, studenți din cadrul Universității Româno-Germane din Sibiu.

În cadrul Conferinței au participat, de asemenea, echipe formate din 1-4 elevi din cadrul liceelor sibiene, sub coordonarea cadrelor didactice. Aceștia au participat la Secțiunea de Postere cu tema Provocările Strategiei Europa 2020 în România.

Astfel, cele 12 postere realizate de elevi au redat din propria perspectivă diverse aspecte cu privire la Strategia Europa 2020: educația, abandonul școlar, sărăcia, incluziunea socială, grupurile vulnerabile, ocuparea forței de muncă, protecția mediului înconjurător. Printre temele Posterelor prezentate la activitate s-au numărat: Natura = viață, Cu energia eoliană, O șansă pentru fiecare, Sărăcie etc.

Principalele teme propuse pentru Sesiunea de Postere au fost:

 • ocuparea forței de muncă – probleme și provocări;
 • mediul înconjurător – protecția mediului, reciclare, energie regenerabilă;
 • educație – reducerea abandonului școlar, promovabilitatea la examenul de bacalaureat, utilitatea disciplinelor studiate, alegerea programelor de studii universitare, voluntariat;
 • sărăcie și excluziune socială – combaterea discriminării, combaterea sărăciei, grupuri vulnerabile.

La această acțiune au participat în total 27 de elevi de liceu, aflați sub coordonarea a 17 cadre didactice din cadrul următoarelor unități de învățământ preuniversitar din Sibiu:

 • Colegiul Agricol „Daniil Popovici Barcianu" Sibiu;
 • Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Terezianum” Sibiu;
 • Colegiul Tehnic „Independența” Sibiu;
 • Liceul Tehnologic Construcții și Arhitectură „Carol I” Sibiu;
 • Liceul Tehnologic „Henri Coandă” din Sibiu.

Participarea elevilor la Prezentarea de Postere s-a dorit a fi un prim contact al acestora cu viața de student, oferindu-le totodată oportunitatea de a face cunoștință cu ceea ce înseamnă cercetarea științifică la nivel universitar.

Evenimentul a continuat în data de 22 noiembrie cu organizarea unei mese rotunde cu tema Sisteme de învățământ comparate: Franța – Republica Moldova – România, activitate planificată în contextul derulării proiectului cultural „Studenții în dialog pentru comunitate”, înscris pe Agenda Culturală Sibiu SMART 2013.

Prima zi a Conferinței s-a încheiat cu participarea la Gala „Educației Sibiene” și cu un Concert Extraordinar de Gală care au avut loc la Sala Thalia din Sibiu (acțiune organizată de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, în parteneriat cu Universitatea Româno-Germană din Sibiu și cu celelalte instituții de învățământ din Sibiu, în cadrul programului Sibiu SMART 2013).

Cea de-a doua zi a Conferinței Științifice Internaționale – 23 noiembrie 2013 – a continuat cu prezentarea lucrărilor pe secțiuni paralele de discuție. În cadrul ceremoniei oficiale de închidere a Conferinței au fost prezentate rapoartele pe secțiuni și concluziile generale ale Conferinței, fiind înmânate totodată diplomele de participare.

Universitatea Româno-Germană din Sibiu își propune să participe, prin activitatea de cercetare ştiinţifică a membrilor comunităţii universitare, la îmbogăţirea patrimoniului culturii şi cunoaşterii universale, să-şi dezvolte un sistem propriu, funcţional, al activităţii de cercetare ştiinţifică, compatibil şi integrat cu programele de cercetare ştiinţifică naţionale şi internaţionale.

Afiș
Program
Invitație
Galerie foto

© 2015 U.R.G. Sibiu | Toate drepturile rezervate| Termeni și condiții