path

Acte înscriere - STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

Înscrierea candidaților se va face la secretariatele programelor de studii sau în locurile special amenajate în acest scop în incinta instituției, în termenele prevăzute de prezenta metodologie și după un orar ce va fi afișat la decanatul fiecărei facultăți.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații vor completa o cerere tip de înscriere la care vor anexa următoarele documente:

  1. Diplomă de bacalaureat (în original) sau adeverinţă* pentru absolvenţii promoţiei 2016;
  2. Certificat de naştere (copie legalizată/certificată);
  3. Certificat de căsătorie (copie legalizată/certificată), dacă este cazul;
  4. Adeverinţă medicală tip, de la medicul de familie;
  5. Trei fotografii format ¾;
  6. Copie simplă după actul de identitate și/sau pașaport (paginile 1-4);
  7. Dovada achitării taxei de înscriere (taxa se achită la casieria U.R.G.S. - sala P2);
  8. Dosar plic;
  9. Două plicuri timbrate.

 

________________
* în adeverință se vor menționa media generală de la bacalaureat și mediile obținute pe discipline, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat.

© 2015 U.R.G. Sibiu | Toate drepturile rezervate| Termeni și condiții