path

Facultatea de Științe Economice

- Conducere -

Decan

Lect.univ.dr. Liana MARCU

E-mail: liana.marcu(at)roger-univ.ro
Program de audiențe: miercuri 9:30 - 11:30
Program de consiliere: miercuri 11:30 - 12:30
Telefon: 0269 233 568 int. 121
Curriculum Vitae

 

 

director departament

Lect.univ.dr. Elida TODĂRIȚĂ

E-mail: elida.todarita(at)roger-univ.ro
Program de audiențe: joi 11 - 13
Program de consiliere: miercuri 12 - 14
Telefon: 0269 233 568 int. 116
Curriculum Vitae

 

Consiliul Facultății de Științe Economice:

  1. Prof.univ.dr. Hortensia GORSKI
  2. Conf.univ.dr. George BĂLAN
  3. Lect.univ.dr. Elida TODĂRIȚĂ
  4. Lect.univ.dr. Liana MARCU
  5. Lect.univ.dr. Mircea FUCIU
  6. Daniela FURDUI – student
  7. Fareș Florea – student

Consiliul Departamentului de Științe Economice:

  1. Conf.univ.dr. Elena SIMA - președinte
  2. Prof.univ.dr. Hortensia GORSKI
  3. Prof.univ.dr. Constantin TELEŞPAN

© 2015 U.R.G. Sibiu | Toate drepturile rezervate| Termeni și condiții