path

STUDII POSTUNIVERSITARE

Admiterea se va face pe bază de concurs de dosare, se va lua în calcul media examenului de licență.

Programe de studii

Domeniul Programul de studii Număr de locuri Durata studiilor [ani/luni] Credite
DREPT INFRACȚIUNI ECONOMICO-FINANCIARE* 50 3 luni 25

PERIOADA DE ÎNSCRIERE

* Oricând până la constituirea unei grupe de minim 25 cursanți

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

 • Diplomă de licență sau adeverință pentru absolvenții promoției 2015;
 • Certificat de naștere (copie legalizată);
 • Certificat de căsătorie (copie legalizată);
 • Copie după actul de identitate;
 • Adeverință medicală tip, eliberată de medicul de familie;
 • Trei fotografii format 3/4;

DE CE RO-GER?

 • Nu se plătește taxă de înscriere;
 • Durata studiilor - 1 an*;
 • Cele mai mici taxe de școlarizare;
 • Predare în limba română;
 • Cursuri de limbi străine (germană și engleză);
 • Consiliere și orientare în carieră;
 • Cadre didactice universitare bine pregătite.

______________

* Studiile postuniversitare sunt parte integrantă a Universității Româno-Germane din Sibiu, instituție de învățământ superior acreditată și recunoscută ARACIS.

© 2015 U.R.G. Sibiu | Toate drepturile rezervate| Termeni și condiții