path

Admitere 2017

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

Numărul de locuri scoase la concurs, la cursuri de zi, pentru fiecare domeniu de studii universitare de masterat se stabilește de către Senatul URGS respectându-se cifrele de școlarizare aprobate de Ministerul Educației și Cercetării.

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

Domeniul Programul de studii* Număr de locuri Durata studiilor [ani] Credite
Management MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIILOR 50 2 120
Management MANAGEMENTUL STRATEGIC AL RESURSELOR UMANE 50 2 120
Management MANAGEMENTUL PROIECTELOR CU FINANȚARE EUROPEANĂ 50 2 120

 


Cursurile se desfășoară în limba română.
Cursurile se desfășoară integral în spațiile special amenajate de la sediul Universității Româno-Germane din Sibiu.

Pentru întrebări despre admitere ne puteți scrie la: admitere(at)roger-univ.ro

* Conform HG nr. 827 din 1 octombrie 2014, publicată în M.Of. nr. 729/06.10.2014

Masteratele sunt acreditate prin Ordinul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului nr. 4644/30.06.2008 privind completarea și modificarea Ordinului M.E.C.T. nr. 3628/31.03.2008 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de A.R.A.C.I.S.

Admiterea la masterat se organizează în baza Ordinului Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului și Sportului nr. 5224/30.08.2011, publicat în Monitorul Oficial al României partea I, nr. 617 bis/31.08.2011 - anexa 2, pagina 76.

© 2015 U.R.G. Sibiu | Toate drepturile rezervate| Termeni și condiții