path

Acte înscriere - STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

Înscrierea candidaților se va face la secretariatele programelor de studii sau în locurile special amenajate în acest scop în incinta instituției, în termenele prevăzute de prezenta metodologie și după un orar ce va fi afișat la decanatul fiecărei facultăți.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații vor completa o cerere tip de înscriere la care vor anexa următoarele documente:

Pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de masterat:

 1. Diplomă de licenţă (copie legalizată) sau adeverinţă* pentru absolvenţii promoţiei 2016;
 2. Foaie matricolă/supliment de diplomă (studii universitare);
 3. Diplomă de bacalaureat (copie legalizată/certificată);
 4. Certificat de naştere (copie legalizată/certificată);
 5. Certificat de căsătorie (copie legalizată/certificată), dacă este cazul;
 6. Adeverinţă medicală tip, de la medicul de familie;
 7. Trei fotografii format ¾;
 8. Copie simplă după actul de identitate și/sau pașaport (paginile 1-4);
 9. Dovada achitării taxei de înscriere (taxa se achită la casieria U.R.G.S. - sala P2);
 10. Dosar plic;
 11. Două plicuri timbrate.

 

________________
* în adeverință se vor menționa media generală de la examenul de licență și media generală a anilor de studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma de licență.

© 2015 U.R.G. Sibiu | Toate drepturile rezervate| Termeni și condiții