path

Taxe de admitere

Cele mai mici taxe de școlarizare

TAXE ŞCOLARIZARE:

  • studii universitare de masterat: 1250 lei/semestru

TAXE ADMITERE*:

  • 150 lei (se achită la casieria U.R.G.S.);
  • 75 lei pentru candidații care dețin un atestat de limbă străină recunoscut internațional (copie depusă la dosarul de înscriere).

 


* Taxa de înscriere nu se restituie. Copiii personalului didactic, precum și alte categorii de candidați care sunt prevăzuți în acte normative speciale sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere. Scutirea operează o singură dată și doar pentru o specializare, în cadrul fiecărui ciclu de studii universitare.

 

© 2015 U.R.G. Sibiu | Toate drepturile rezervate| Termeni și condiții