path

Conferințe

20-21 noiembrie 2015 - Sibiu, Romania

Conferința Științifică Internațională a Universității Româno-Germană din Sibiu cu tema: "Europe 2020 Strategy - social and economical implications"

30-31 octombrie 2014 - Sibiu, Romania

Conferința Științifică Internațională a Universității Româno-Germană din Sibiu cu tema: "Social Entrepreneurship in the context of the post-crisis period and the implementation of the Europe 2020 Strategy"

25-26 aprilie 2014 - Chișinău, Rep. Modova

Conferința Internațională „Performanțe într-o Economie Competitivă”

22-23 noiembrie 2013 - Sibiu, Romania

Conferința Științifică Internațională a Universității Româno-Germană din Sibiu cu tema: "Challenges and answers in the wake of Europe 2020 Strategy"

16-17 noiembrie 2012 - Sibiu, Romania

Conferința Științifică Internațională a Universității Româno-Germană din Sibiu cu tema: "The implications of the global economic crisis on humanity"

10 mai 2012 - Sibiu, Romania
Simpozionul Internațional cu tema: „Europa și transdisciplinaritatea. Sensul proiectului european din perspectivă culturală, religioasă și lingvistică”

17-18 noiembrie 2011 - Sibiu, Romania

Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională a cadrelor didactice şi studenţilor Universităţii Româno-Germane din Sibiu cu tema: „Tehnologie. Informaţie. Comunicare. Cercetare.”

4 octombrie 2011 - Sibiu, Romania
Conferința cu tema: „Transdisciplinaritatea – o nouă abordare a realităţii”, susţinută de Acad.Prof.univ.dr. dr.h.c. Basarab Nicolescu. Inaugurarea Institutului de Studii Pluri-, Inter- şi Transdisciplinare (Institute of Pluri-, Inter- And Transdisciplinary Studies – IPITS), singurul institut de acest gen din România, cu sediul la Sibiu

11-15 iulie 2011 - Sibiu, Romania

Universitatea Internaţională de Vară cu tema: „Europa incluzivă şi economia de piaţă”, în colaborare cu CJD (Christliches Jugenddorf Deutschlands) Maximiliansau și Duale Hochschule Baden Wuerttenberg – Villingen Schweningen din Germania.

19-20 mai 2010 - Sibiu, Romania

Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională a cadrelor didactice şi studenţilor Universităţii Româno-Germane din Sibiu cu tema: „Tehnologie. Informaţie. Comunicare. Cercetare.”

13-14 noiembrie 2009 - Sibiu, Romania

Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională a cadrelor didactice şi studenţilor Universităţii Româno-Germane din Sibiu cu tema: „Imaginează. Creează. Inovează.”

10 aprilie 2008 - Sibiu, Romania

Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională a cadrelor didactice şi studenţilor Universităţii Româno-Germane din Sibiu cu tema „Imaginează. Creează. Inovează.”

21-27 iulie 2007 - Sibiu, Romania

Universitatea internaţională de vară cu tema: "Social Entrepreneurship and the power of new ideas." Evenimentul s-a desfășurat în parteneriat cu Diakonie Neuendettelsau Germania

19 aprilie 2007 - Sibiu, Romania

Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională a cadrelor didactice şi studenţilor cu tema: „Cercetare, învăţământ, calitate din perspectiva integrării în Uniunea Europeană.”

© 2015 U.R.G. Sibiu | Toate drepturile rezervate| Termeni și condiții