path

Publicații

ANALELE UNIVERSITĂȚII ROMÂNO-GERMANE DIN SIBIU – SERIA ȘTIINȚE ECONOMICE

ISSN: 2392 - 733X, ISSN-L: 2392 - 6791 (previous ISSN: 1583-4271)

Analele Universităţii Româno-Germane din Sibiu - Seria Științe Economice este o publicaţie de specialitate cu impact național și internațional public. Principalul obiectiv este publicarea de articole de specialitate originale, studii de caz, recenzii, monografii, articole prezentate la conferinţe naţionale cu/fără participare internaţională etc., din domeniul economic.

Prima ediție a Analelor Universităţii Româno-Germane din Sibiu - Seria Științe Economice a văzut lumina tiparului în anul 2002. Publicația are apariție anuală, fără întreruperi, găzduind în paginile sale articole din următoarele domenii: management şi inginerie economică, marketing, contabilitate şi informatică de gestiune, teorie economică, finanțe, bănci, relaţii economice internaţionale etc. Publicația se adresează pe de o parte specialiștilor din domeniul economic și din domenii conexe, iar pe de altă parte se adresează persoanelor care doresc să își dezvolte cunoștințele din domeniile sus menționate.

Lucrările publicate sunt atent selecționate și analizate de specialiști cu renume din cadrul Consiliului Științific al Revistei. Lucrările sunt publicate pe baza avizului referenţilor de specialitate. Analele Universității Româno-Germane din Sibiu se distribuie în mod instituţionalizat în România, dar şi în alte ţări, şi prin intermediul schimburilor.

Articolele trebuie să fie în limba engleză (vă rugăm să vă asigurați că articolele sunt scrise la un nivel de înaltă ținută academică) și să conțină între 4 și 16 pagini (lucrarea finală trebuie să aibă număr par de pagini). Lucrările trebuie să urmeze ghidul autorilor prezentat mai jos. Comitetul de redacție își rezervă dreptul de a respinge lucrările care nu respectă condițiile de tehnoredactare date.

Termene:

  • 15 noiembrie 2014 – primirea lucrărilor in extenso;
  • 15 decembrie 2014 – notificarea acceptării/respingerii lucrărilor;
  • ianuarie 2014 – editarea și publicarea Analelor U.R.G.S. – Seria Științe Economice;

Ghid de tehnoredactare:

Contact:

Lect.univ.dr. Elida Todăriță

anale.economice(at)roger-univ.ro

ANALELE UNIVERSITĂŢII ROMÂNO-GERMANE DIN SIBIU - SERIA DREPT

ISSN: 1583-428X

Analele Universităţii Româno-Germană din Sibiu – Seria Drept este o publicaţie de specialitate, cu impact naţional şi internaţional.
Obiectivul prioritar al revistei este formarea unui cadru modern şi coerent de dezbatere juridică, racordat la dreptul comparat, prin publicarea de articole originale, studii, analize şi comentarii de practică judiciară, recenzii, monografii şi lucrări prezentate la conferinţe naţionale şi internaţionale, din domeniul ştiinţelor juridice.

Lucrările publicate sunt supuse unui proces riguros de selecţionare, desfăşurat de Consiliul Ştiinţific al revistei, compus din personalităţi marcante ale spaţiului juridic românesc. 

Primul număr al revistei a ieşit de sub tipar în anul 2002, iar Colectivul de redacţie este alcătuit din specialişti cu experienţă ai Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Juridice din cadrul universităţii. Publicarea lucrărilor în paginile revistei se realizează cu avizul referenţilor de specialitate.

Analele Universităţii Româno-Germană din Sibiu – Seria Drept se distribuie în mod instituţionalizat, atât în România cât şi în alte ţări, precum şi prin intermediul schimburilor.

Articolele publicate trebuie să fie redactate în limba engleză (vă rugăm să vă asiguraţi că sunt scrise la un nivel de înaltă ţinută academică) şi să conţină între 4 şi 16 pagini (cu un număr par de pagini). Lucrările trebuie să respecte ghidul autorilor prezentat mai jos.

Comitetul de redacţie îşi rezervă dreptul de a respinge lucrările care nu respectă condiţiile de tehnoredactare recomandate.

Termene:

  • 1 iulie 2014 – primirea lucrărilor in extenso;
  • 15 octombrie 2014 – notificarea acceptării/respingerii lucrărilor;
  • 15 decembrie 2014 – publicarea Analelor U.R.G.S. – Seria Drept;

Ghid de tehnoredactare:

Contact:
Conf.univ.dr. Elisabeta Boțian

anale.drept(at)roger-univ.ro

© 2015 U.R.G. Sibiu | Toate drepturile rezervate| Termeni și condiții