path

Proiecte

TE IMPLICI, ÎNVEȚI, CÂȘTIGI PRIN STAGII DE PRACTICĂ!

Contract de finanțare: POSDRU/189/2.1/G/155674, proiect finanțat prin Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane (POS-DRU)
Durata proiectului: 6 luni
Finanțator: POSDRU
Perioada de implementare: 01.07.2015 – 31.12.2015
Website proiect: http://stagiipractica.roger-univ.ro/
Contact proiect – U.R.G.S.: Cristina Schink

Parteneriatul:

 • Academia Forțelor Terestre ”Nicolae Bălcescu” Sibiu;


OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Dezvoltarea de competenţe şi abilitaţi practice în vederea îmbunătăţirii inserţiei pe piaţa muncii a unui numar de 270 studenţi din Sistemul Național de Învățământ- Regiunea Centru, într-un interval de 6 luni. Proiectul vizează un pachet integrat de consiliere și orientare în carieră, deprinderea de abilități personale relevante, mentorat, stagii de practică și oportunități sporite pentru participarea pe piața muncii. Proiectul vine în întampinarea nevoii studenților de a dobândi experiență de muncă, și cunosținte specifice – învățând să lucreze în echipă, îmbunătățindu-și abilitățile de comunicare și familiarizându-se cu rigorile și cerințele de lucru ale unui mediu profesionist – acționând ca un liant între mediul economic și cel academic, garantand compatibilitatea dintre oferta de studii și cerințele unui mediu profesionist tot mai competitiv.

„ARIA - Asistență Rezidențială, Îmbătrânire Activă Realități și mentalități în serviciile sociale destinate persoanelor vârstnice. Studiu comparativ Sibiu - Regiunea de dezvoltare 7 Centru / România – Diakonie Neuendettelsau / R.F. Germania”

Contract de finanțare: Grant internațional de cercetare
Durata proiectului: 10 luni
Finanțator: Diakonie Neuendettelsau Germania
Perioada de implementare: 12.2014 – 09.2015
Contact proiect: gheorghe.bichicean(at)roger-univ.ro

Parteneriatul:

 • Partener 1: Wilhelm Löhe Hochschule Fürth;
 • Partener 2: Secretariatul Teritorial Permanent Centru Sibiu (Regiunea de dezvoltare 7 Centru);

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI

O1 – Analiza comparativă a politicilor sociale și a legislației în domeniul asistenței sociale a persoanelor vârstnice din România și Germania;
O2 – Identificarea profilului managerului unei instituții de asistență socială din Sibiu (Regiunea 7 Centru) și Diakonie Neuendettelsau, Germania (deprinderi, educație, competențe, cunoștințe, abilități specifice domeniului social);
O3 – Determinarea percepției specialiștilor (activi în domeniul social) asupra sistemului social în general și cel de îngrijire și susținere al persoanelor vârstnice în special și a programelor privind îmbătrânirea activă;
O4 – Determinarea opiniei, percepției și a mentalităților din societatea românească cu privire la integrarea persoanelor vârstnice în: sistemul instituționalizat, programe de asistență la domiciliu și de îmbătrânire activă;
O5 – Transferul de know-how privind asistența socială a persoanelor vârstnice de la Diakonie Neuendettelsau spre instituțiile de profil din județul Sibiu și Regiunea 7 Centru;
O6 – Identificarea oportunităților de implicare a mediului economico-social (Sibiu și Regiunea 7 Centru) în programe de responsabilizare socială, respectiv susținere a activităților de asistență socială a persoanelor vârstnice și a programelor de îmbătrânirea activă;
O7 – Derularea unei campanii de informare privind programele de îmbătrânire activă.

CONSTRUIEȘTE-ȚI CETATEA CARIEREI PRIN STAGII DE PRACTICĂ! IN MEMORIA PROF.UNIV F. STREMȚAN.

Contract de finanțare: POSDRU/161/2.1/G/141047, proiect finanțat prin Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane (POS-DRU)
Durata proiectului: 18 luni
Perioada de implementare: 01.05.2014 – 01.10.2015
Website proiect: http://cetateacarierei.ro/
Contact proiect – U.R.G.S.: gheorghe.bichicean(at)roger-univ.ro

Parteneriatul:

 • Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia;
 • Universitatea Româno-Germană din Sibiu;
 • Asociația Studenți și Profesioniști IT&C – ASPI București.

Obiectivul general al proiectului este de a dezvolta competenţe şi abilităţi practice în vederea îmbunătăţirii inserţiei pe piaţa muncii a unui număr de 400 studenţi din Sistemul National de Învăţământ - regiunea Centru, într-un interval de 18 luni cu un cost total de 1.463.702,5 lei (din care finanţarea nerambursabilă acordată de AMPOSDRU reprezintă echivalentul a 98%, respectiv 1.434.428,45 lei).

Proiectul vizează un pachet integrat de consiliere şi orientare în carieră, deprinderea de abilităţi personale relevante, mentorat, stagii de practică şi oportunităţi sporite pentru participarea pe piaţa muncii.

CARAVANA CARIEREI

Contract de finanțare: POSDRU 2.1/S/61837, proiect finanțat prin Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane (POS-DRU)
Durata proiectului: 36 luni
Perioada de implementare: 01.11.2010 – 30.10.2013
Website proiect: http://caravanacarierei.bns.ro
Contact proiect – U.R.G.S.: hortensia.gorski(at)roger-univ.ro

Parteneriatul:

 • Blocul Național Sindical;
 • Universitatea Româno-Germană din Sibiu;
 • Mesogeiako Symvouleftiko Systema Grecia;
 • Technical Training S.R.L.

Proiectul se adresează elevilor de liceu care se pregătesc să pășească spre ciclul superior de învățământ sau spre piața muncii, adolescenți care au nevoie de îndrumare din partea unor experți în domeniul dezvoltării profesionale și personale. Timp de un an și jumătate, o echipă de specialiști va străbate 21 de județe, va merge în licee și școli profesionale și va discuta cu elevii în cadru formal și informal, ajutându-i să își creioneze viitorul în funcție de aspirații, de competențe și de tendințele înregistrate în piața muncii.

Echipa de implementare și-a propus să consilieze direct, personal, un număr de minim 3.500 de elevi iar 1050 dintre tinerii participanți la sesiunile de consiliere vor primi din partea proiectului câte un netbook.

CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY – CSR MATRIX;

Contract de finanțare: 2011-1-PT1-LEO05-08589, proiect finanțat prin programul LifeLong Learning, subprogramul, Leonardo da Vinci, acțiunea Transfer of Innovation;
Durata proiectului: 24 luni;
Perioada de muncă: 01.10.2011 – 30.09.2013.
Website proiect: www.csr-matrix.com
Contact proiect - U.R.G.S.: mircea.fuciu(at)roger-univ.ro

Proiect transnațional organizat în jurul unui parteneriat format din 5 organizații din 5 țări ale Uniunii Europene: Instituto de Soldadura e Qualidade – Portugalia; CSR Global – Austria;  European Federation for Welding, Joining and Cutting – Portugalia; Educational Excellence Corporation Ltd. – University din Nicosia – Cipru; Chamber of Commerce and Industry of Slovenia – Institute for Business Education – Slovenia; Universitatea Româno-Germană din Sibiu – România.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

 • Încurajarea angajatorilor – organizații private, IMM-uri și autorități publice – pentru a implementa un mediu de lucru flexibil de învățare și de obținere a competențelor cheie și a competențelor “verzi” stabilite de strategia EU 2020;
 • Transferul și adaptarea metodologiei CSR și a rețelei CSR în țările sus menționate prin: (1) Pregătirea consultanților / trainerilor (companii interne și externe) privind metodologia CSR (învățarea modului de implementare a modelului CSR in organizațiile din fiecare țări); (2) Diseminarea la nivel național a metodologiei și instrumentelor CSR precum și prezentarea de exemple de bune practici; (3) Recunoașterea și integrarea la nivel european (printr-un European ECVET Framework) a creditelor transferabile pentru formare profesională continuă (ECVET) aferente cursurilor de pregătire inițială (IVET) în domeniul CSR.

FORMARE ȘI ASISTENȚĂ ÎN DOMENIU MANAGERIAL – ANTREPRENORIAL PENTRU MICI ȘI VIITORI ÎNTREPRINZĂTORI, MANAGERI ȘI ANGAJAȚI DIN CADRUL IMM-URILOR DIN REGIUNILE NORD-EST, NORD-VEST, CENTRU ȘI SUD-EST

Contract de finantare: POSDRU 92/3.1/S/62459, proiect finanțat prin Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane (POS-DRU)
Durata proiectului: 36 luni
Website proiect: http://www.start-imm.ro
Contact proiect – U.R.G.S.: gheorghe.bichicean(at)roger-univ.ro  

OBIECTIV GENERAL
Promovarea culturii antreprenoriale și dezvoltarea cunoștințelor, aptitudinilor, deprinderilor antreprenorial managerial în rândul a 2.880 de persoane, mici întreprinzători și viitori întreprinzători sau persoane ce doresc să inițieze activități independente, manageri și angajați din cadrul IMM-urilor din regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Centru și Sud-Est, pentru inițierea de noi afaceri și (re)organizarea afacerilor existente în scopul creșterii competitivității acestora.

OBICECTIVE SPECIFICE:

 • Creșterea gradului de conștientizare a alternativei antreprenoriale și culturii manageriale prin inițierea în management, promovarea spiritului antreprenorial și prezentarea de bune practici și idei de success naționale și internaționale.
 • Furnizarea de formare specifică privind conceptele, metodele și tehnicile manageriale, noi soluții organizaționale, sisteme IT pentru un management modern, fezabilitatea investițiilor, identificarea și accesarea surselor de finanțare.
 • Acordarea de servicii de asistență pentru inițierea afacerilor și a activităților independente, (re)organizarea afacerilor și dezvoltarea proiectelor de investiții, implementarea de sisteme IT pentru managementul afacerii pentru IMM-uri și persoane ce doresc să inițieze o afacere sau activitate independentă.
 • Crearea unei rețele de învățare și cooperare pentru transferul de bune practici în domeniul managementului și antreprenoriatului prin crearea unui portal web și a unei aplicații eLearning.

"VIA-VOCATIE, INTERESE, AUTOCUNOASTERE SI DEZVOLTARE, DRUMUL CATRE SUCCESUL PROFESIONAL"

Contract de finantare: POSDRU/90/2.1/S/63742, proiect finanțat prin Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane (POS-DRU)
Durata proiectului: 36 luni
Perioada de implementare: 01.07.2010 - 30.06.2013
Website proiect: http://www.via-consiliere.ro
Contact proiect – U.R.G.S.: gabriel.giurea(at)roger-univ.ro

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI:

Proiectul vizează asigurarea premiselor pentru tranziția elevilor si studentilor spre nivele superioare de educatie sau piața muncii, prin acces la informatie si activitati de orientare si consiliere.

OBIECTIVE SPECIFICE:

 • Furnizarea instrumentelor pentru cunoasterea si autocunoasterea elevilor si studentilor pentru o identificare corecta a optiunilor scolare si profesionale.
 • Dezvoltarea si implementarea serviciilor de consiliere a elevilor si studentilor prin utilizarea unei metodologii moderne si a instrumentelor TIC in vederea unei corecte orientari scolare si profesionale, in vederea corelarii cat mai eficiente intre propriul profil psihologic vocational si aspiratii; corectarea optiunilor formulate eronat, reorientare prin consiliere.
 • Cresterea accesului la informare a elevilor si studentilor in vederea cunoasterii unor informatii corecte si suficiente despre profesii si domenii profesionale, cunoasterea realitatilor economice precum si a riscurilor si avantajelor profesionale; dinamica obiectiva a rutelor scolare si profesionale; asigurarea materialelor necesare unei bune orientari privind cariera.
 • Abilitarea elevilor/studentilor cu metode si tehnici/instrumente care sa le permita cautarea /obtinerea unui loc de munca.

ÎNFIINȚAREA SECRETARIATULUI TEHNIC PERMANENT AL PACTULUI REGIONAL PENTRU OCUPARE ȘI INCLUZIUNE SOCIALĂ ÎN REGIUNEA CENTRU

Contract de finanțare: POSDRU 64/3.3/S/33409, proiect finanțat prin Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane (POS-DRU)
Durata proiectului: 36 luni
Perioada de implementare: 01.09.2009-31.08.2012
Website proiect: www.stpcentru.ro
Contact proiect – U.R.G.S.: secretariat(at)stpcentru.ro, hortensia.gorski(at)roger-univ.ro

Parteneriatul:

 • Universitatea Româno-Germană din Sibiu;
 • Asociaţia Agrom-Ro Mureş

Secretariatul Tehnic Permanent al Regiunii Centru reprezintă o structură operaţională autonomă, menită să faciliteze dezvoltarea de proiecte în domeniul resurselor umane pentru actorii sociali ai Regiunii Centru.

 • Asigură suport membrilor Pactului Regional Centru şi parteneriatelor judeţene pentru elaborarea de studii şi organizarea de întâlniri în vederea adaptării, implementării, dezvoltării, Planului Regional de Acţiune pentru Ocupare (PRAO);
 • Acordă consultanţă în vederea asigurării unei rate ridicate de absorbţie a fondurilor europene în regiune, prin stimularea membrilor Pactului în identificarea ideilor de proiect, în elaborarea cererilor de finanţare şi prin consiliere în implementarea proiectelor;
 • Facilitează comunicarea şi informarea membrilor atât în cadrul Pactului cât şi cu structurile similare din alte regiuni şi alte ţări, precum şi cu Programul AM POS DRU;
 • Formează şi informează actorii din regiune prin organizarea de instruiri, cursuri, seminarii, acţiuni de publicitate şi diseminare a rezultatelor proiectelor;
 • Organizează campanii de conştientizare şi acţiuni de sprijin pentru parteneriatele sociale în vederea creşterii de informare privind PRAO în rândul actorilor regionali şi locali;
 • Dezvoltă parteneriatele şi încurajează iniţiativele partenerilor sociali;
 • Actualizează PRAO;
 • Pune la dispoziţie o serie de resurse: acces la informaţii din baza de date regională, bază de date ce cuprinde organizaţii active în domeniul ocupării şi incluziunii sociale; informaţii actualizate legate de accesarea fondurilor europene în domeniul muncii, resurselor umane şi incluziune socială.

REGÂNDIREA ȘI CONSOLIDAREA CULTURII ANTREPRENORIALE PRIN FURNIZAREA DE INSTRUIRE ȘI DEZVOLTAREA PARTENERIATE LA NIVEL (TRANS)NAȚIONAL – TREPAN

Contract de finanțare: POSDRU 9/3.1./S/6, proiect finanțat prin Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane (POS-DRU)
Durata proiectului: 36 luni;
Contact – U.R.G.S.: diana.vasiu(at)roger-univ.ro

© 2015 U.R.G. Sibiu | Toate drepturile rezervate| Termeni și condiții