path

ADMITERE 2016

A DOUA SPECIALIZARE LA U.R.G.S.

O a doua specializare, fie la o universitate de stat, fie la o universitate privată, nu poate fi urmată decât în regim cu plată, în cazul în care şcolarizarea la prima facultate s-a făcut pe locurile subvenţionate de la buget.

Șansele de a reuși pe piața muncii cresc în mod considerabil în urma continuării studiilor la o a doua specializare, într-un domeniu complementar primului domeniu urmat, astfel încât acesta să ajute la dezvoltarea și completarea cunoștințelor și a competențelor deja dobândite.

Avantajele unei duble specializări:

 • Acumularea de informații și dezvoltarea de abilități într-un domeniu complementar celui studiat deja;
 • Creșterea oportunităților și a șanselor de angajare;
 • Mai multe șanse de a găsi un loc de muncă potrivit profilului tău;
 • Obținerea unui job mai bine plătit;
 • Orice specializare, dublată de o specializare în domeniul management, crește posibilitatea de a urca într-o firmă pe poziție cu atribuții de conducere;
 • Orizont mai larg de dezvoltare;
 • Dezvoltare personală și profesională, iar lista poate continua.

 

A doua specializare la U.R.G.S.

Universitatea Româno-Germană din Sibiu oferă o REDUCERE de 30% la taxa de școlarizare anuală pentru studenții care se înscriu la un program de studii universitare din cadrul U.R.G.S. și care fac dovada că sunt înscriși deja la un alt program de studii universitare, indiferent de instituția de învățământ superior la care sunt înmatriculați pe perioada școlarității.

Reducerea se acordă anual sub rezerva prezentării unor adeverințe, la începutul fiecărui an universitar, care să ateste faptul că studenții urmează în paralel un alt program de studii universitare.

Universitatea Româno-Germană din Sibiu oferă următoarele programe de studii universitare și postuniversitare:

Studii universitare de licență:

 • Drept;
 • Management;
 • Contabilitate și informatică de gestiune;
 • Economia comerțului, turismului, serviciilor și managementul calității.

 

Studii universitare de masterat:

 • Managementul organizațiilor;
 • Managementul strategic al resurselor umane;
 • Managementul proiectelor cu finanțare europeană.

 

Studii postuniversitare:

 • Infracțiuni economico-financiare.

 

În plus, îți oferim:

 • Cursuri de formare profesională;
 • Consiliere și orientare în carieră;
 • Locuri bugetate;
 • Burse de merit și burse sociale;
 • Studiu și practică în Europa etc.

 

Pentru mai multe detalii, accesați secțiunea Admitere.

Pentru informații suplimentare, vă așteptăm la sediul universității din Sibiu, Str. Rîului nr. 23. De asemenea, vă răspundem întrebărilor la telefon 0269 233 568; 0369 401 002 sau prin email la adresa: admitere(at)roger-univ.ro.

© 2015 U.R.G. Sibiu | Toate drepturile rezervate| Termeni și condiții