path

Managementul calității

- Misiune și obiective -

În cadrul Universității Româno-Germane din Sibiu este formulată o misiune proprie și sunt stabilite obiective urmărite în concordanță cu un set de valori de referință. Universitatea Româno-Germană din Sibiu respectă libertatea academică a personalului și studenților și funcționează în condiții de autonomie universitară, de responsabilitate și răspundere publică pentru educația oferită și resursele utilizate în acest scop.

Universitatea Româno-Germană din Sibiu are o Cartă Universitară ale cărei prevederi sunt corelate cu legislația românească în vigoare și cu principiile Spațiului European al Învățământului Superior.

Misiunea și obiectivele asumate de instituție o individualizează în sistemul național de învățământ superior prin claritate, distincție și specificitate.

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2015 U.R.G. Sibiu | Toate drepturile rezervate| Termeni și condiții