path

Mesajul Rectorului

Universitatea Româno-Germană din Sibiu este o componentă importantă a sistemului național de învățământ superior și datorită acestui fapt și-a câștigat o reputație binemeritată în cadrul comunității sibiene, fiind singura universitate particulară acreditată din județul Sibiu și totodată, singura universitate din țară care și-a propus prin denumire și conținutul curricular, să valorifice apropierea seculară de spațiul cultural german.

Instituția noastră a fost înființată în 1998, de către Fundația Universitară pentru Integrare Europeană, la inițiativa ilustrului și regretatului profesor Antonie Iorgovan. Ulterior, prin Legea nr. 115 din 5 mai 2005 (publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 393/10 mai 2005), universitatea a fost acreditată, iar acest succes s-a datorat efortului conjugat al unui nucleu valoros de cadre didactice, secondat de o echipă administrativă entuziastă.

Reacreditarea instituțională s-a realizat în anul 2012 de către Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior din România (ARACIS), iar cu această ocazie, universității noastre i s-a acordat gradul de ÎNCREDRE (a se vedea H.G. nr. 707/18.07.2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 525/30.07.2012).

În 2016, universitatea noastră a intrat în cel de-al 18-lea an de existență și are datoria de onoare de a-și dezvolta poziția câștigată în peisajul universitar românesc, fructificând în acest fel încrederea pe care studenții noștri ne-au acordat-o de-a lungul anilor.

Prin misiunea sa, Universitatea Româno-Germană din Sibiu contribuie semnificativ la dezvoltarea calitativă a învăţământului superior, iar direcţiile noastre de acţiune se concentrează atât pe formare și pregătire profesională, dar mai ales pe asimilarea abilităților practice, grație cărora absolvenții noștri se vor putea integra rapid pe piața muncii.

Studenţii Universității Româno-Germane din Sibiu găsesc în rândul cadrelor didactice, modele umane şi profesionale care să le insufle interesul pentru cercetarea ştiinţifică, munca intelectuală de calitate şi gândirea creativă. Profesorii noștri găsesc mereu timpul și disponibilitatea necesară pentru a construi o relație durabilă și de calitate cu toți studenții.

Este adevărat că societatea românească traversează astăzi o perioadă dificilă, iar sentimentul de incertitudine care marchează toate domeniile de activitate nu ocolește nici învățământul superior. Din acest punct de vedere, viitorul imediat ori mai îndepărtat poate fi perceput de noi toți și în special de către cei tineri, ca destul de nesigur. Rolul nostru este acela de a le asigura tinerilor certitudinea unei bune alegeri și de a-i pregăti temeinic pentru o carieră de succes.

În conturarea ofertei nostre educaționale ținem seama de toți factorii care influențează negativ accesul la o formă de învățământ superior: abandonul școlar, criza economică, scăderea natalității, îmbătrânirea populației, migrația forței de muncă, reducerea cererii pe piața muncii, creșterea competitivității. Avem în vedere toate aceste realități sociale incontestabile atunci când elaborăm strategia educațională pe cicluri de pregătire.

Studenții dispun la Universitatea Româno-Germană din Sibiu, de cele mai bune condiții de studiu, documentare și practică profesională, având și posibilitatea de a beneficia de burse pentru stagii de pregătire și practică la partenerii noștri din Republica Federală Germania, în cadrul programelor Erasmus. Ne mândrim cu un procentaj mare de studenți participanți la programele ERSAMUS, raportat la numărul total de studenți ai universității. Învățarea limbilor engleză și germană se realizează intensiv, într-un laborator specializat.

Universitatea Româno-Germană din Sibiu, reprezintă așadar un partener de încredere pe drumul împlinirii profesionale și al realizării aspirațiilor personale de perfecționare.

Rector,
Conf.univ.dr. Elisabeta BOȚIAN

© 2015 U.R.G. Sibiu | Toate drepturile rezervate| Termeni și condiții