path

Documente senat

Ședința din 28.07.2015

Ședința din 10.07.2015

 • Hotărârile Senatului URGS [H.S. 19, 20, 21, 22, 23 /10.07.2015]

Ședința din 30.06.2015

Ședința din 09.06.2015

Ședința din 19.05.2015

Ședința din 02.04.2015

Ședința din 31.03.2015

Ședința din 24.02.2015

Ședința din 27.01.2015

Ședința din 09.12.2014

 • Hotărârea nr. 58 a Senatului URGS [H.S. 58]

Ședința din 28.10.2014

 • Hotărârea nr. 57 a Senatului URGS [H.S. 57]

Ședința din 30.09.2014

 • Hotărârea nr. 56 a Senatului URGS [H.S. 56]

Ședința din 22.07.2014

 • Hotărârea nr. 55 a Senatului URGS [H.S. 55]

Ședința din 02.07.2014

 • Hotărârea nr. 54 a Senatului URGS [H.S. 54]

Ședința din 24.06.2014

 • Hotărârea nr. 53 a Senatului URGS [H.S. 53]

Ședința din 17.06.2014

 • Susținerea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență în cadrul URGS de către absolvenții ULBS, Fac. de Drept [H.S. 51]
 • Aprobarea organizării comisiilor speciale pentru studenți ce au susținut și nu au promovat de 3 ori examenele din planurile de învățământ [H.S. 50]

Ședința din 27.05.2014

 • Aprobarea modificării metodologiei organizării și desfășurării examenului de disertație [H.S. 45]
 • Aprobarea modificării metodologiei privind organizarea și desfășurarea examenului de finalizare a studiilor universitare de licență [H.S. 44]
 • Aprobarea modificării metodologiei organizării și desfășurării concursului de admitere pentru anul universitar 2014/2015 [H.S. 43]
 • Aprobarea Convenției de cooperare între URGS și Wilhelm Lohe Hochschule - RF Germania [H.S. 41]
 • Aprobarea noului antet al URGS [H.S. 40]
 • Aprobarea aderării URGS la Federația Națională Patronală pentru Formare și Evaluare Profesională [H.S. 38]
 • Aprobarea organizării cursurilor de pregătire pentru admiterea la INM [H.S. 34]

Ședința din 01.04.2014

 • Aprobarea Acordului de colaborare încheiat de Universitatea Româno-Germană din Sibiu cu Universitatea Dimitrie Cantemir din Targu-Mureș [H.S. 33]
 • Aprobarea Protocoalelor privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor încheiate de URGS cu undația Universitară Alma Mater - Universitatea Alma Mater din Sibiu în vederea organizării și susținerii examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență la programele de studii Management, ECTSMC și Drept [H.S. 32]

Ședința din 25.03.2014

 • Aprobarea revizuirii de principiu a taxelor de școlarizare și a taxei pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor universitare de masterat [H.S. 29]

Ședința din 25.02.2014

 • Aprobarea modificării componenței comisiei de examen de finalizare a studiilor universitare de masterat pentru programul de studii Marketing și comunicare în afaceri [H.S. 25]
 • Aprobarea modificării componenței comisiei de examen de finalizare a studiilor universitare de masterat pentru programul de studii Managementul organizațiilor [H.S. 24]
 • Aprobarea modificării componenței Comisiei de examen de finalizare a studiilor universitare de licență pentru programul de studii Management [H.S. 23]
 • Aprobarea modificării componenței Comisiei de examen de finalizare a studiilor universitare de licență pentru programul de studii Drept [H.S. 22]
 • Aprobarea procedurii privind alegerea reprezentanților studenților în structurile de conducere ale URGS [H.S. 20]
 • Aprobarea structurii anului universitar 2014-2015 [H.S. 19]
 • Aprobarea noii sigle și a marelui sigiliu ale URGS [H.S. 18]
 • Constituirea Comisiei de lucru pentru efectuarea unui studiu de fezabilitate în vederea identificării unei noi specializări pentru diversificarea ofertei educaționale a URGS [H.S. 17]
 • Aprobarea cererii formulate de lect.univ.dr. Ioan-Mirel Habean [H.S. 16]

Ședința din 28.01.2014

 • Aprobarea organizării unei sesiuni extraordinare de susținere a formelor de verificare nepromovate, restanțe și/sau creditări [H.S. 15]
 • Aprobarea participării URGS în cadrul proiectului național gestionat de MEN în anul 2014, privitor la donații de DVD-uri, cărți și filme în limba română destinate studenților din Republica Moldova [H.S. 13]
 • Aprobarea întocmirii dosarelor de autoevaluare în vederea autorizării de funcționare pentru un nou domeniu de studii universitare de licență și acreditarea/reacreditarea domeniilor de studii universitare de masterat [H.S. 12]
 • Aprobarea procedurii de utilizare a condicii de prezență a studenților la activitățile de predare și seminarizare [H.S. 11]
 • Aprobarea încheierii acordului de parteneriat între URGS și Czestochowa University of Tehnology, Polonia [H.S. 10]
 • Aprobarea perioadelor de concedii pentru anul 2014 [H.S. 8]
 • Aprobarea metodologiei privind organizarea și desfășurarea examenului de disertație [H.S. 7]
 • Aprobarea metodologiei privind organizarea și desfășurarea examenului de finalizare a studiilor universitare de licență [H.S. 6]
 • Aprobarea metodologiei de admitere pentru anul universitar 2014-2015 [H.S. 5]
 • Aprobarea modificării componenței Comisiei de examen de finalizare a studiilor universitare de licență pentru programul de studii Drept [H.S. 2]
 • Aprobarea perioadei de înscriere și susținere a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și disertație, sesiunea februarie 2014 [H.S. 1]

Ședința din 10.12.2013

 • Validarea Consorțiului Internațional al rectorilor și Președinților Universităților și Instituțiilor de Învățământ Superior, în care URGS este parte semnatară [H.S. 133]
 • Aprobarea creării a două secțiuni în cadrul Centrului de Cercetare al URGS [H.S. 132]
 • Aprobarea procedurii îndrumării studenților în vederea participării acestora la activitățile științifice ale universității [H.S. 131]
 • Aprobarea propunerilor pentru revizuire a Cartei URGS [H.S. 130]
 • Aprobarea cadrului general al măsurilor propuse pentru îmbunătățirea prezenței studenților la activitățile didactice [H.S. 128]

Ședința din 31.10.2013

 • Aprobarea Procedurii privind recuperarea absențelor [H.S. 126]
 • Aprobarea Deciziei Consiliului de administrație nr. 57 din 29 octombrie 2013 [H.S. 125]
 • Aprobarea termenului de depunere a documentelor anuale didactice și de personal [H.S. 124]
 • Măsuri organizatorice în vederea îmbunătățirii prezenței studenților la activitățile didactice [H.S. 123]
 • Măsuri organizatorice în vederea întocmirii orarelor [H.S. 122]
 • Măsuri organizatorice în vederea redactării notelor de curs și a caietelor de seminar pentru uzul studenților, de către titularii de disciplină [H.S. 121]
 • Validarea alegerilor parțiale organizate la nivelul U.R.G.S. pentru alegerea reprezentantului FDȘA [H.S. 120]
 • Stabilirea poziției U.R.G.S. față de Consiliul Național al Rectorilor [H.S. 119]
 • Numirea domnului asist.univ.drd. Mircea Fuciu în funcția de secretar al Consiliului științific al U.R.G.S. [H.S. 118]
 • Aprobarea raportului de activitate al Comisiei pentru programe și proiecte interne și internaționale a U.R.G.S. [H.S. 117]

Ședința din 30.09.2013

 • Suspendarea scoaterii la concurs a posturilor vacante în anul universitar 2013-2014 [H.S. 116]
 • Stabilirea perioadei de definitivare a programelor analitice (fișa disciplinei) [H.S. 115]
 • Stabilirea perioadei de desfășurare a alegerilor parțiale organizate pentru completarea structurii Senatului universitar [H.S. 114]
 • Aprobarea Planului de cercetare științifică al URGS pentru anul universitar 2013-2014 [H.S. 113]
 • Aprobarea termenului până la care se pot depune amendamente și/sau face propuneri de modificare a regulamentelor, metodologiilor și procedurilor din cadrul URGS [H.S. 112]
 • Aprobarea organizării unei sesiuni extraordinare de susținere a formelor de verificare pentru studenții beneficiari de burse Erasmus [H.S. 111]
 • Aprobarea instituirii statutului de student audient în cadrul URGS [H.S. 110]
 • Aprobarea înființării structurii interne fără personalitate juridică a Organizației studenților [H.S. 109]
 • Aprobarea Comisiei de examen de finalizare a studiilor universitare de licență pentru programul de studii Drept [H.S. 108]
 • Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al URGS [H.S. 107]
 • Aprobarea cuantumului și calendarului de plată a taxelor de școlarizare pentru anul universitar 2013-2014 [H.S. 104]
 • Decizia nedepunerea dosarului de autoevaluare în vederea schimbării calificativului și funcționarea în lichidare a programului de studiu Marketing [H.S. 103]
 • Confirmarea/reconfirmarea cadrelor didactice asociate din cadrul URGS pentru anul universitar 2013-2014 [H.S. 102]
 • Aprobarea statelor de funcțiuni și de personal didactic ale departamentelor pentru anul universitar 2013-2014 [H.S. 101]
 • Aprobarea planurilor de învățământ ale programelor de studii din cadrul URGS, pentru seriile 2013-2016 și 2013-2017 (studii universitare de licență), respectiv 2013-2015 (studii universitare de masterat) [H.S. 100]
 • Aprobarea formațiunilor de studiu pentru anul universitar 2013-2014 [H.S. 99]

Ședința din 27.07.2013

 • Aprobarea de principiu a contractării unui credit bancar, necesar pentru achiziția unui imobil [H.S. 90]
 • Modificarea Comisiei Centrale de admitere pe universitate [H.S. 91]
 • Aprobarea protocolului ERASMUS încheiat cu Fachhochschule fur Offentliche Verwaltung und Rechtpflege in Bayern [H.S. 92]
 • Aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat cu Fachhochschule fur Offentliche Verwaltung und Rechtpflege in Bayern [H.S. 93]
 • Aprobarea organizării Conferinței Internaționale "Drept și management în administrația publică" în parteneriat cu Fachhochschule fur Offentliche Verwaltung und Rechtpflege in Bayern [H.S. 94]
 • Aprobarea perioadei de înscriere și susținere a examenelor de finalizare a studiilor de licență și masterat, sesiunea septembrie 2013 [H.S. 95]
 • Aprobarea Raportului Comisiei de audit didactic intern pentru anul 2012 [H.S. 96]
 • Aprobarea unor formulare tipizate necesare procesului de învățământ și activității secretariatelor [H.S. 97]
 • Modificarea structurii anului universitar 2013-2014 aprobată prin HS 12/29.01.2013 [H.S. 98]

Ședința din 20.06.2013

 • Aprobarea desfășurării unei sesiuni extraordinare pentru formele de verificare nepromovate/creditate ale studențiilor din anii terminali [H.S. 71]

Ședința din 29.04.2013

 • Aprobarea modificării Metodologiei organizării și desfășurării concursului de admitere pentru anul universitar 2013/2014 [H.S. 44]
 • Aprobarea modificării Metodologiei privind organizarea și desfășurarea examenului de finalizare a studiilor universitare de licență [H.S. 45]
 • Aprobarea modificării Metodologiei privind organizarea și desfășurarea examenului de disertație [H.S. 46]
 • Aprobarea înființării Compartimentului de analiză și gestiune previzională a solicitărilor pieței muncii [H.S. 52]
 • Adoptarea unor măsuri administrative [H.S. 53]
 • Modificarea denumirii Departamentului ID/FR [H.S. 54]
 • Aprobarea unor facilități la plata taxelor de înscriere la examenele de finalizare a studiilor universitare de licență și disertație [H.S. 55]

Ședința din 29.01.2013

 • Aprobarea structurii anului universitar 2013-2014 [H.S. 12]
 • Aprobarea Metodologiei de admitere pentru anul universitar 2013-2014 [H.S. 13]
 • Aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea examenului de licență [H.S. 14]
 • Aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea examenului de disertație [H.S. 15]

Ședința din 30.10.2012

 • Aprobarea Codului drepturilor și obligațiilor studenților U.R.G.S. [H.S. 112];
 • Aprobarea Raportului Comisie de etica universitara pentru perioada ianuarie-septembrie 2012;
 • Aprobarea modificarilor conținutului Sistemului de management al calității din cadrul U.R.G.S.;
 • Aprobarea Raportului Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calitații pentru perioada ianuarie-septembrie 2012;
 • Aprobarea Raportului Comisiei de monitorizare a programelor de studiu pentru anul universitar 2011-2012;
 • Aprobarea Regulamentului de funcționare a Comisiei pentru programe și proiecte interne și internaționale a U.R.G.S. [H.S. 117];
 • Aprobarea Regulamentului de funcționare a Comisiei pentru relații interne și internaționale a U.R.G.S. [H.S. 118];
 • Aprobarea propunerilor pentru Proiectul de revizuire a Cartei U.R.G.S.

Ședința din 27.09.2012

 • Aprobarea protocolului de deschidere a anului universitar 2012-2013 [H.S. 96];
 • Atribuirea numelui „Antonie Iorgovan” salii Auditorium [H.S. 97];
 • Aprobarea taxelor de școlarizare pentru anul universitar 2012-2013 [H.S. 98];
 • Aprobarea cuantumului taxelor de înscriere la examenele de finalizare a studiilor universitare de licența și disertație [H.S. 99];
 • Aprobarea reducerii cu 5% a cuantumului taxelor de școlarizare în situația achitarii acestora integral în cursul lunii octombrie [H.S. 100];
 • Aprobarea scutirii de la plata penalităților de întârziere aferente taxelor de școlarizare restante, achitate în cursul lunii septembrie a.c.v [H.S. 102];
 • Aprobarea desfășurării unei sesiuni extraordinare pentru formele de verificare creditate ale studenților din anii terminali [H.S. 106];
 • Stabilirea datei de deschidere a anului universitar pentru studenții înscriși la studiile universitare de masterat - 18.10.2012 [H.S. 111]

Ședința din 03.07.2012

 • Construirea Biroului operativ al rectoratului
 • Aprobarea demararii unor proiecte de impact vizual asupra universitatii
 • Aprobarea Comisie centrale de admitere pe universitate
 • Aprobarea Comisie centrale de admitere a Facultatii de Stiinte Economice
 • Aprobarea Comisie centrale de admitere a Facultatii de Drept si Stiinte Administrative
 • Aprobarea Comisiei de examen de finalizare a studiilor universitare de licenta pentru programul de studii Management
 • Aprobarea Comisiei de examen de finalizare a studiilor universitare de licenta pentru programul de studii Marketing
 • Aprobarea Comisiei de examen de finalizare a studiilor universitare de licenta pentru programul de studii Contabilitate si informatica de gestiune
 • Aprobarea Comisiei de examen de finalizare a studiilor universitare de masterat pentru programul de studii Managementul organizatiilor
 • Aprobarea Comisiei de examen de finalizare a studiilor universitare de masterat pentru programul de studii Marketing si comunicare in afaceri

Ședința din 12.06.2012

 • Aprobarea Regulamentului privind instituirea și acordarea titlurilor academice onorifice, a distincțiilor și diplomelor U.R.G.S. [H.S. 56]
 • Aprobarea siglei, sigiliului, emblemei și antetului U.R.G.S. și sigla Editurii BURG
 • Actualizarea componenței comisiilor și consiliilor Senatului U.R.G.S. [H.S. 58]
 • Aprobarea convențiilor încheiate de U.R.G.S. cu U.L.B.S. și U.D.M. din Târgu Mureș în vederea organizării și susținerii examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență [H.S. 59]
 • Renumerotarea și schimbarea denumirii unor săli din cadrul U.R.G.S. [H.S. 62]
 • Validarea alegerilor parțiale pentru funcția de conducere de director al Departamentului de științe economice
 • Inițierea procedurii de revizuire a Cartei U.R.G.S.
 • Aprobarea Planului Operațional al U.R.G.S. 2012
 • Aprobarea conținutului și modelelor fișei absolventului și a chestionarului pentru evaluarea satisfacției absolvenților
 • Aprobarea organizării unei sesiuni extraordinare de susținere a formelor de verificare
  nepromovate pentru studenții din anii terminali
 • Aprobarea cuantumului ajutorului acordat de instituție privitor la participarea la sesiuni de comunicări științifice naționale/internaționale și publicarea studiilor în reviste de specialitate cu factor de impact

Ședința din 02.05.2012

 • Validarea alegerilor parțiale organizate la nivelul U.R.G.S. pentru alegerea reprezentanților facultăților în Senatul universitar [H.S. 54]

Ședința din 27.04.2012

 • Validarea rezultatelor concursurilor publice pentru selecția decanilor [H.S. 46]
 • Aprobarea înscrierii U.R.G.S. în Uniunea Universităților Particulare Acreditate din România [H.S. 51]

Ședința din 10.04.2012

 • Se aproba modificarea Metodologiei organizarii si desfasurarii concursului de admitere pentru anul universitar 2012/2013;
 • Se stabileste data alegerilor partiale organizate pentru completarea structurii Senatului universitar - 2 mai 2012, in intervalul orar 11:00 - 17:00.

Ședința din 27.03.2012

 • Ceremonia de predare-primire a functie de rector al Universității Româno-Germane din Sibiu. Prof.univ.dr. Gheorghe Bichicean, în conformitate cu prevederile Ordinului MECTS 3419/2012 a preluat, funcția de rector;
 • Rectorul - Prof.univ.dr. Gheorghe Bichicean, consulta senatul universitar pentru nominalizarea domnului Conf.univ.dr. George Bălan pentru funcția de Prorector al Universității Româno-Germane din Sibiu;
 • S-a stabilit sesiunea de restanțe și refacere credite pentru anii terminali din U.R.G.S. este 23.04 – 06.05.2012.

Ședința din 28.02.2012

 • Stabilirea datei limită de înscriere și a datei concursului public pentru selectarea decanilor facultăților din cadrul U.R.G.S.;
 • Aprobarea planului de măsuri privitor la actualizarea regulamentelor și metodologiilor din cadrul U.R.G.S.;
 • Aprobarea unei măsuri administrative în vederea îmbunătățirii gradului de participare a studenților la cursuri și seminarii;
 • Delegarea în funcția de decan.

Ședința din 31.01.2012

 • Aprobarea structurii anului universitar 2012-2013;
 • Aprobarea Metodologie de admitere pentru anul universitar 2012-2013;
 • Aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea examenului de disertație.

Ședința din 09.01.2012

 • Aprobarea taxelor de școlarizare pentru anul universitar 2013-2014 [H.S. 18]
 • Aprobarea Raportului de autoevaluare pentru programul de studii universitare „Drept” din cadrul FDȘA pentru a fi transmis către ARACIS;
 • Aprobarea Raportului de autoevaluare pentru programul de studii universitare de licență „Management” din cadrul FȘE pentru a fi transmis către ARACIS;
 • Aprobarea Raportului de autoevaluare instituțională a U.R.G.S. pentru a fi transmis către ARACIS.

 

© 2015 U.R.G. Sibiu | Toate drepturile rezervate| Termeni și condiții